sunnuntai 3. helmikuuta 2019

IKIOMA ensikirja -hankkeesta tulee virallinen hanke!!


Vaikka täällä ei ole pitkään aikaan näkynyt mitään IKIOMA ensikirjasta, on toiminta edelleen käynnissä ja jopa vahvistunut. 
Syy blogin hiljaisuuteen on ollut se, että keväällä sairastuin vakavasti. Tällä hetkellä koen itseni terveeksi, sillä jo kaksi kontrollia on ollut OYS:ssa syksyn aikana eikä mitään hälyyttävää ei ole näkynyt.
Toiminnan vahvistuminen tarkoittaa sitä, että IKIOMAohjaajien aloittamia talkooryhmiä on perustettu syksyn ja talven aikana Lahteen, Tampereelle, Mikkeliin ja Ruokolahden läheisyyteen. Oulussa talkoot jatkuvat koko ajan vähintään kerran kuussa.

Keväällä tehtiin Oulun NNKY:llä projektihakemus IKIOMA ensikirjoja varten.

Saimme 5.12. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) tiedon, että saamme hakemamme avustuksen ensi vuodelle ja option seuraavaa vuotta varten.

Hankkeen nimi:
IKIOMA hanke. Kosketeltavia ensikirjoja näkö- ja monivammaisille lapsille.

Käyttötarkoitus:
Näkö- ja monivammaisten lasten IKIOMA ensikirjojen® tunnetuksi tekeminen, niiden valmistuksen ja vapaaehtoisohjaajien koulutuksen toteuttaminen, jakeluverkoston luominen sekä IKIOMAtoiminnan koordinointi.

STEA perusteli myönteisen päätöksen seuraavasti:
"Toiminta vastaa STEAn toimeenpanosuunnitelman mukaista terveyden ja toimintakyvyn edistämisen tavoitealueen sisältöä/painopisteitä. Järjestö tuntee toimintaympäristön, kirjan pilotoinnista saatu palaute on ollut positiivista ja vapaaehtoiset ovat innostuneet toiminnasta. Toiminnan konsepti on suurelta osin jo valmis ja siksi hanke on rajattu kestoltaan kaksivuotiseksi."


Toiminnan tavoitteet hakemuksessa kirjattiin näin:


Päätavoite: Jokaiselle Suomeen syntyvälle ja täällä asuvalle pienelle näkömonivammaiselle lapselle tehdään vapaaehtoisvoimin IKIOMA ensikirja®.  
Tavoitteena on saada toiminta pysyväksi, jolloin toteutuu myös pienten näkö- ja monivammaisten lasten yhdenvertaisuus ensikirjojen suhteen.
Hankkeen tavoitteena on kouluttaa eripuolille Suomea IKIOMA—ohjaajia, jotka pystyvät varmistamaan ryhmissään valmistettavien IKIOMA ensikirjojen laadun ja turvallisuuden.
Tavoitteena on myös luoda koko Suomen kattava jakeluverkosto, jolla tavoitettaisiin mahdollisimman laajasti kaikki IKIOMA ensikirjoista® hyötyvät näkö- ja monivammaiset lapset.

Kaikki tämä tarkoittaa, että hankkeeseen voidaan palkata 1.3.2019 lähtien koordinaattori, joka vie vapaaehtoisten kanssa toimintaa tavoitteiden mukaan eteenpäin. 
Nyt etsitään toimistotilaa, koska Oulun NNKY:n tiloissa on vain yksi toimistotila ja sen tarvitsee tietysti toiminnanohjaaja, joka vastaa kaikesta NNKY:n toiminnasta. Talkoita varmaan jatketaan entiseen malliin Isokatu 15 osoitteessa, jossa Oulun NNKY toimii.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti